In de steeds veranderende wereld van marketing, staat AI (Artificial Intelligence, al noem ik het liever IA; Intellente Assistent) centraal in de transformatie van dagelijkse operationele werkzaamheden zoals content creatie, interactie met klanten, analyses en strategieën.

Voor iedere verandering, en al helemaal een zoals met deze impact en omvang, staat of valt een succesvolle implementatie met de mate waarop mensen in een organisatie hun gedrag weten aan te passen en verantwoordelijkheid te nemen.

Een belangrijke eerste stap is je bewust te worden van de verschillende fases waarin een organisatie volwassener wordt in het toepassen van AI. Ik heb hiervoor 5 fases gedefinieerd en een eerste schets gemaakt hoe iedere fase er ongeveer uitziet.

Hieronder neem ik je mee langs deze verschillende fases, waarin AI binnen alle marketingactiviteiten opschaalt en onze rol en werkzaamheden daarmee ook sterk verandert.

Fase 1: Experimenteren

In deze fase is de marketeer verantwoordelijk voor alle aspecten van content strategie en uitvoering zoals contentcreatie en -promotie. Dit omvat het bedenken van ideeën, het schrijven en opmaken van de content, het selecteren van de distributie kanalen, het publiceren van de content en het analyseren van de resultaten.

De werkzaamheden worde nog vooral handmatig gedaan, wat arbeidsintensief en tijdrovend is. Marketeers hebben volledige control over hun werk en AI speelt in het begin nog geen rol.

In deze eerst fase beginnen een of enkele personen in het marketing team wel met het ontdekken en experimenteren van AI toepassingen in hun dagelijkse taken. Dit omvat eenvoudige automatiseringen zoals bijv. het stellen van vragen, schrijven van (basis) teksten, samenvattingen maken, captions voor social media posts, de audio van een podcast omzetten naar geschreven tekst etc.. Het doel is enigszins eenvoudige en herhalende taken te verminderen, waardoor tijd vrijkomt voor meer strategische en creatieve werkzaamheden.

De rol van LLM’s (zoals ChatGPT) in deze fase is beperkt maar essentieel. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het genereren van basis content of het doen van analyses.

De paar AI-ontdekkers in het bedrijf raken een beetje vertrouwd met de mogelijkheden van AI, wat de basis legt voor meer geavanceerde toepassingen in latere fases.

Onze rol is deze fase verschilt nog niet heel veel als voorheen, behalve dat we sneller en makkelijker bepaalde werkzaamheden gedaan kunnen krijgen:  

 • Experimenten en eerste stappen van implementatie: Mensen zijn verantwoordelijk voor het gaan ontdekken en initiëren van experimenten met AI-tools en het implementeren van basis AI-functies, zoals geautomatiseerde e-mailmarketing of social media beheer.
 • Evaluatie en feedback: Voordelen en resultaten van AI-gestuurde taken evalueren en feedback geven om de nauwkeurigheid en relevantie van de AI-resultaten te verbeteren.
 • Individuele opleiding en ontwikkeling: Aanleren van de basis van AI-technologie en het ontwikkelen van een mindset die openstaat voor technologische veranderingen en innovatie. Gaan ontwikkelen van een AI-first mindset.

Fase 2: Verdiepen

In deze fase verschuift het ad-hoc individueel gebruik van de ‘AI-ontdekkers’ naar het intensiever en consistent gebruiken van AI als team. Dit omvat ook het delen van kennis en samenwerken aan de beste AI oplossingen voor het team.  

Marketeers beginnen met de automatisering van bepaalde routinetaken. Hoewel dit nog geen volledige toepassing van AI is, is het een belangrijke stap in die richting. Tools die in deze fase worden geïntroduceerd, kunnen bijvoorbeeld helpen bij het plannen van social media posts, het automatiseren van e-mailcampagnes of het genereren van eenvoudige rapporten. Dit vermindert de handmatige inspanning en verhoogt de efficiëntie, maar er is nog steeds menselijke betrokkenheid nodig voor strategische besluitvorming en complexere taken. Ook krijgt de marketeer meer tijd om zich te richten op strategisch denken en creatief werk.

Hoe ziet onze rol eruit:

 • Team-functionele samenwerking: Actieve samenwerking binnen het marketingteam om steeds meer werkzaamheden met AI uit te voeren.
 • Strategische besluitvorming: Op basis van AI-gestuurde inzichten nemen ze beslissingen over marketingstrategieën en klantsegmentatie.
 • Dataverzameling en -analyse: Medewerkers werken samen aan het verzamelen en analyseren van gegevens, waarbij ze AI-tools gebruiken om inzichten te verkrijgen.
 • Teamgerichte opleiding en ontwikkeling: alle teamleden gaan de basis van AI-technologie aanleren en een AI-first mindset ontwikkelen die openstaat voor technologische veranderingen en innovatie.
 • Er is een voortdurende behoefte aan training en aanpassing aan nieuwe AI-gedreven processen en tools.

Fase 3: Integreren

De derde fase markeert een significante verschuiving waarbij de hele organisatie betrokken raakt bij het integreren van AI. Machine learning, een kernaspect van AI, stelt systemen in staat om zelfstandig te leren van data en ervaringen. Dit verhoogt de mogelijkheid voor AI om te helpen bij complexere besluitvormingsprocessen.

LLM’s worden hier cruciaal voor het genereren van inzichten en het automatiseren van besluitvormingsprocessen. Ze kunnen bijvoorbeeld klantgedrag voorspellen of helpen bij het identificeren van de meest effectieve marketingkanalen. Deze fase vereist een nauwe samenwerking tussen verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat de AI-systemen goed geïntegreerd zijn in de organisatie.

Hoe ziet onze rol eruit:

 • Cross-functionele samenwerking: Alle afdelingen gaan samenwerken om AI zo goed mogelijk te integreren in de algehele marketing- en organisatiestrategie.
 • Introductie van een AI-stuurgroep: voortrekkers van de verschillende afdelingen vormen samen een AI-stuurgroep om de richting van de organisatie met elkaar te bepalen.
 • Systeemintegratie en beheer: Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het integreren van AI-systemen binnen de gehele organisatie en het beheren van de interactie tussen AI en menselijke taken.
 • Geavanceerde analyse en toepassing: Medewerkers gaan geavanceerde AI-analyses begrijpen en toepassen op complexere marketinguitdagingen.
 • Organisatiebrede opleiding en ontwikkeling: Alle collega’s gaan de basis van AI-technologie aanleren en een AI-first mindset ontwikkelen die openstaat voor technologische veranderingen en innovatie.
 • Er is een voortdurende behoefte aan training en aanpassing aan nieuwe AI-gedreven processen en tools.

Fase 4: Autonomie

In fase vier worden systemen steeds autonomer. LLM’s kunnen nu complexe taken op zich nemen zoals het automatiseren van contentcreatie, promotie, klantenservice via chatbots of het genereren van gepersonaliseerde marketingcampagnes. Deze fase benadrukt de verantwoordelijkheid voor zowel processen als resultaten, waarbij AI helpt om marketinginitiatieven te sturen op basis van real-time data en feedback.

De autonomie die in deze fase wordt bereikt, stelt marketeers in staat zich te concentreren op de meest strategische aspecten van hun werk, terwijl AI zorgt voor operationele efficiëntie en effectiviteit.

Hoe ziet onze rol eruit:

 • Toezicht en controle: Medewerkers houden toezicht op autonome AI-systemen, waarbij ze de controle behouden over belangrijke besluitvormingsprocessen.
 • Creatieve en strategische input: Menselijke creativiteit en strategisch denken blijven essentieel, vooral in het ontwikkelen van marketingstrategieën die AI-aanbevelingen aanvullen en versterken.
 • Innovatie en ontwikkeling: Het stimuleren van innovatie en het ontwikkelen van nieuwe manieren om AI-functionaliteiten te benutten.
 • Organisatiebrede opleiding en ontwikkeling: Er is een voortdurende behoefte aan training en aanpassing aan nieuwe AI-gedreven processen en tools.

Fase 5: Optimaliseren

In de laatste fase zijn AI-systemen, inclusief LLM’s, volledig geïntegreerd en spelen een centrale rol in alle marketingactiviteiten. Iedereen in de organisatie draagt verantwoordelijkheid voor voortdurende verbetering en innovatie. LLM’s ondersteunen strategische besluitvorming en helpen bij het continu optimaliseren van alle marketingactiviteiten.

Hoe ziet onze rol eruit:

 • Strategisch leiderschap en innovatie: Medewerkers nemen de rol op zich van strategisch leiderschap, waarbij ze zich richten op innovatie en het uitstippelen van de langetermijnvisie van de marketingstrategie.
 • AI-samenwerking en beheer: De focus ligt op het samenwerken met AI, het beheren van geavanceerde systemen en het garanderen dat AI naadloos aansluit op de bedrijfsdoelen.
 • Continue verbetering en aanpassing: iedereen is betrokken bij voortdurende verbetering en aanpassing van AI-systemen om maximale efficiëntie en effectiviteit te waarborgen.

In elke fase evolueert onze rol, van het initiëren en begeleiden van AI-implementaties naar het strategisch beheren en innoveren van geavanceerde AI-systemen. Ik geloof erin dat mensen een cruciale rol spelen in het waarborgen van de aansluiting van AI op bedrijfsstrategieën en -doelstellingen.

De integratie van AI in marketing, biedt een experimenterend en uitdagend pad voor organisaties om te groeien en te innoveren. Deze reis, van het automatiseren van basistaken tot het bereiken van een cultuur van continue verbetering, stelt ons in staat om de grenzen van alle marketingactiviteiten en klantinteractie te verleggen en steeds persoonlijker en relevanter te laten worden. Elke fase van deze reis brengt nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee, maar als we een gestructureerde aanpak volgen, kunnen organisaties de volledige potentie van AI in marketing gaan benutten.

De eerste stap naar een AI-first mindset 

Waar begin je? Wat mij geholpen heeft om AI actief te gaan gebruiken is iets te kiezen dat ik vaak deed, wat redelijk wat tijd koste en waarvoor ik met AI wilde gaan experimenteren of dat anders kon.

Ik koos ervoor om voor alles dat ik wilde opzoeken niet langer Google als startpunt te gebruiken maar ChatGPT. Dit was voor mij een geslaagd experiment, waardoor ik nu ChatGPT standaard als eerste gebruik om een vraag beantwoord te krijgen. 

Dit is daarna stapsgewijs opgeschoven naar talloze andere toepassingen waarbij diverse AI-tools voor mij het startpunt geworden zijn en ik mijzelf hiermee iedere dag train op een AI-first mindset. Daar komt nu de spraakfunctie extra bij. 

Succes met jouw ontdekkingen in AI! We zijn benieuwd naar jouw ervaringen.

Maak iedere week een sprong vooruit in je marketing AI transformatie

Elke vrijdag brengen wij je de meest actuele inzichten, nieuws en praktijkvoorbeelden over de impact van AI in de marketingwereld. Of je nu je marketing efficiency wilt verbeteren, klantbetrokkenheid wilt verhogen, je marketingstrategie wilt aanscherpen of je bedrijf digitaal wilt transformeren, ‘Marketing AI Friday’ is jouw wekelijkse gids.

Meld je gratis aan voor Marketing AI Friday.

OpenAI kende een ongekend turbulente week, waarbij CEO en mede-oprichter Sam Altman door het bestuur ontslagen werd, zijn mede-oprichter Greg Brockman daarop direct ontslag nam, beide mannen werden een paar dagen later bij Microsoft aangenomen om een nieuw AI onderzoeksteam op te bouwen, maar enkele dagen daarna keerde beide mannen toch weer terug bij OpenAI waar het bestuur gelijk de deur gewezen en vervangen werd.

Tussen neus en lippen door lanceerde OpenAI woensdag (ter viering van de terugkeer van Atman & Co) voor alle gebruikers ook nog even een zeer indrukwekkende VOICE functie.

Dat deden ze wel op een heel passende en ludieke wijze. Luister hier naar de eerste VOICE dialoog tussen een OpenAI medewerker en ChatGPT.

Deze voicefunctie is een chatbot die reageert op gesproken woorden. Als je iets zegt, begrijpt ChatGPT je vraag of opmerking en geeft een gesproken antwoord terug. Het gebruikt geavanceerde AI om gesproken taal te verwerken en gepaste antwoorden te geven en slaagt daar verbazingwekkend goed in. 

Je kunt dus nu via de ChatGPT app op je telefoon, gewoon in het Nederlands, praten tegen ChatGPT en alle andere GPT’s, en ook in gesproken Nederlandse tekst antwoord krijgen. Hiermee kun je een gesprek voeren, net alsof je met een mens praat.

Deze gesproken teksten verschijnen ook direct in een tekstversie (of een plaatje, als je de opdracht geeft om een plaatje te maken) in je ChatGPT scherm inclusief linkjes naar de bronnen van de gegeven informatie. Dit wordt weergegeven met een [ ” ].

Ook zijn de antwoorden volledig gebaseerd op de actualiteit. Zo vroeg ik bijvoorbeeld naar de uitslagen van de verkiezingen en over de mogelijke formaties en kreeg ik zeer uitgebreid en correct antwoord met linkjes naar alle bronnen.

Hiermee wordt het ook gelijk duidelijk dat er belangrijke nieuwe manieren gaan ontstaan waarop mensen je website gaan vinden, in plaats van de traditionele search kanalen zoals Google.

Ook is het mogelijk om via de spraakfunctie plaatjes te laten maken.

Toen ik vroeg naar een plaatje van een zonsondergang in Thailand (dat was even het eerste waar ik aan dacht, nu ik iedere dag mooie foto’s van mijn oudste zoon krijg die aan het reizen is in Thailand) kreeg ik binnen een paar seconden dit mooie plaatje.


Hoe gebruik je ChatGPT VOICE?

Heel simpel. Open je chat en klik aan rechterkant op het koptelefoon icoontje. Stel je vraag of geef een opdracht, wacht eventjes en je krijgt een gesproken en geschreven tekst terug.

Door in de spraakfunctie te blijven kun je ook een verdere dialoog voeren. Je onderbreekt deze pas door op het rode kruisje te klikken. 

Wil je de stem aanpassen? Klik bij het beginscherm onderin op de 3 puntjes naast je profielnaam en selecteer onder het kopje ‘SPEECH’ je ‘Voice’. Daar kun je ook je ‘Main Language’ op Dutch zetten. 


Revolutie van typen naar spreken

De introductie van deze spraakfunctie is een grote stap vooruit richting spraakgestuurd in plaats van typegestuurd werken en leven. Dit levert enorme gedragsveranderingen en voordelen op:

 1. Gebruiksgemak: Spraakgestuurde interacties zijn vaak handiger dan typen, vooral voor mensen die onderweg zijn of moeite hebben met typen. Het maakt technologie toegankelijker.
 2. Natuurlijke interactie: Mensen vinden het vaak natuurlijker om te praten dan te typen. Spraakgestuurde AI maakt interactie met technologie menselijker en intuïtiever.
 3. Verbeterde taalverwerking: AI-systemen worden steeds beter in het begrijpen en verwerken van natuurlijke taal. Dit betekent dat ze complexere opdrachten kunnen begrijpen en gepaste, contextuele antwoorden kunnen geven.
 4. Integratie in het dagelijks leven: Spraakgestuurde assistenten worden steeds meer geïntegreerd in dagelijkse apparaten, zoals smartphones, auto’s, en thuisassistenten. Dit maakt het makkelijker om technologie te gebruiken zonder onderbreking van dagelijkse activiteiten.
 5. Gepersonaliseerde ervaringen: Spraakgestuurde AI kan leren van eerdere interacties om meer gepersonaliseerde ervaringen te bieden. Dit kan gaan over taalvoorkeuren, de manier van spreken, of zelfs het herkennen van de stem van de gebruiker.

De verschuiving naar spraakgericht werken met AI biedt dus nieuwe mogelijkheden voor toegankelijkheid, gebruiksgemak en gepersonaliseerde interactie. Het maakt deel uit van een grotere trend waarbij technologie zich aanpast aan menselijke voorkeuren in plaats van andersom.


Maak iedere week een sprong vooruit in je marketing AI transformatie

Elke vrijdag brengen wij je de meest actuele inzichten, nieuws en praktijkvoorbeelden over de impact van AI in de marketingwereld. Of je nu je marketing efficiency wilt verbeteren, klantbetrokkenheid wilt verhogen, je marketingstrategie wilt aanscherpen of je bedrijf digitaal wilt transformeren, ‘Marketing AI Friday’ is jouw wekelijkse gids.

Meld je gratis aan voor Marketing AI Friday.

Afgelopen week stond in het teken van experimenteren met de doe-het-zelf GPT’s, die OpenAI vorige week lanceerde. Deze nieuwe technologie opent een wereld vol ongekende mogelijkheden, waarbij iedereen digitale assistenten kan hebben en zelf tools kan creëren voor oneindig veel verschillende doelen. 

Met GPT’s is het nu mogelijk om via woorden (chatten) te coderen. Je hoeft dus geen programmeur te zijn om snel en gemakkelijk je eigen modules te bouwen. Deze kunnen vragen beantwoorden, advies geven, processen automatiseren en veel meer.

Toch ervaren we nog wel dat GPT’s vergelijkbare tekortkomingen hebben als ChatGPT, zoals onjuistheden en inconsistentie. Ook blijft het belangrijk om geen gevoelige of persoonlijke informatie te delen die niet publiekelijk beschikbaar is. Alles wat je invoert kan potentieel gebruikt worden als trainingsmateriaal en openbaar worden. Maar ondanks dat, is het indrukwekkend wat er al mogelijk is.

En we bevinden ons nog maar slechts aan het begin van de AI-ontwikkeling. De huidige AI en GPT-versies zijn de meest beperkte die we ooit zullen zien. Grote spelers in de AI-industrie zoals OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon en Anthropic investeren miljarden om deze technologieën in hoog tempo verder te ontwikkelen.

Wanneer we GPT’s naadloos kunnen integreren in ons dagelijks leven en systemen, zullen ze steeds meer gaan functioneren als persoonlijke assistenten, coaches, en ‘collega’s’.

We staan nog maar aan het begin van een spannend en uitdagend AI-tijdperk!

Lancering Denis Doeland GPT

Mijn collega Denis is afgelopen week ook aan de slag gegaan met de doe-het-zelf GPT (generatieve pre-trained transformers). Hij trainde een GPT met zijn ruim 1.500 blogs en 3 boeken. Binnen enkele dagen ontwikkelde hij een eerste versie van zijn gepersonaliseerde GPT.

Onze eerste ervaringen? Deze GPT biedt uitgebreide antwoorden en adviezen over digitale strategie en transformatie, alsof ze door Denis zelf zijn gegeven. Bovendien blijkt het mogelijk om de GPT effectief te trainen in het stellen van relevante vervolgvragen.

Wel merkten we dat de GPT buiten de getrainde content en instructies ook een eigen draai aan conversaties geeft, soms zelfs hilarisch off-topic. Zo kreeg ik bij een vraag over Italiaans koken een verrassend antwoord, compleet met Denis’ ‘handtekening’:

“Als Denis Doeland zou ik je normaal gesproken helpen met adviezen op het gebied van digitale strategie en transformatie, maar ik kan zeker een eenvoudig en lekker Italiaans recept aanbevelen. Hoe klinkt een klassieke spaghetti carbonara?” 

Interessant is ook hoe Denis de GPT als potentiële leadgenerator heeft ingericht. Afhankelijk van het gespreksonderwerp, biedt de GPT een relevante doorverwijzing inclusief links naar artikelen, nieuwsbriefinschrijving en contact opnemen. Hieronder zie je een voorbeeld.

Voor een eerste versie is het resultaat indrukwekkend en laat het de veelzijdige mogelijkheden van doe-het-zelf GPT’s zien. En dit is dan nog maar een Beta-versie die met de dag alleen nog maar beter wordt. 

Hoe ziet Denis deze op maat gemaakte GPT:

‘Ik zie het als een interactieve kennisbank van mijn gedachtegoed die de manier waarop ik informatie deel en kennis overdraag, nu al getransformeerd heeft.

De AI slaagt er opmerkelijk goed in om de nuances van mijn schrijfstijl en de kernpunten van mijn inzichten in de wereld van digitale strategie en transformatie te vatten, waardoor gebruikers toegang krijgen tot dat alle informatie die ik heb ontwikkeld om bedrijven te helpen versnellen in het digitale tijdperk.

Ik zie het als meer dan een technologische innovatie; het is een uitbreiding van mijn levenswerk, toegankelijk gemaakt voor een nieuwe generatie digitale denkers en doeners.’

Bij de lancering van de Denis Doeland GPT hoort natuurlijk ook een volledig met AI gegeneerde introductievideo. 😀


Zelf de Denis Doeland GPT ervaren? Bekijk het hier en laat ons weten wat je ervan vindt.

Ontdek andere GPT’s

Het is ook interessant om via de ‘Explorer’ van GPT4 (beschikbaar voor €20 per maand – een aanrader als je het mij vraagt 😉) andere GPT’s te ontdekken. Hiermee krijg je een goede indruk wat er mogelijk is en kun je inspiratie opdoen voor je eigen GPT’s.

GPT Sous Chef

Bij Sous Chef krijg je recepten aangepast aan jouw voorkeuren, dieetbeperkingen, en de ingrediënten die je in huis hebt. Je kunt zelfs een foto van je koelkast of voorraadkast uploaden, waarna je een op maat gemaakt recept krijgt, compleet met bereidingswijze.


GPT Creative Writing Coach

De Creative Writing Coach, die ook in het Nederlands werkt, biedt binnen enkele seconden analyse en feedback op je tekst, met suggesties om zowel stijl als grammatica te verbeteren.

Vragen over GPT’s?

Afgelopen week hebben we veel gesprekken gevoerd over de potentie van GPT’s in organisaties en merken we veel interesse om deze te gaan ontdekken en ontwikkelen. 

Ben je ook geïnteresseerd in een eigen GPT? Laat het ons weten!

We zijn benieuwd naar jouw ervaringen met AI. En als je zin hebt om te experimenteren, bieden GPT’s zeker een boeiende wereld om te verkennen.

Succes met jouw ontdekkingen in AI!

Een innovatieve groet,

Michiel Schoonhoven

Iedere week een sprong vooruit maken in je marketing AI transformatie?

Elke vrijdag brengen wij je de meest actuele inzichten, nieuws en praktijkvoorbeelden over de impact van AI in de marketingwereld. Of je nu je marketing efficiency wilt verbeteren, klantbetrokkenheid wilt verhogen, je marketingstrategie wilt aanscherpen of je bedrijf digitaal wilt transformeren, ‘Marketing AI Friday’ is jouw wekelijkse gids.

Meld je gratis aan voor Marketing AI Friday.

Elon Musk, die in 2015 een van de oprichters was van OpenAI, maar in 2018 wegens ‘verschil van mening’ uitgestapt is, heeft nu een ‘concurrent’ van ChatGPT geïntroduceerd: Grok.

Volgens xAI, het AI bedrijf van Musk, is:

“Grok designed to answer questions with a bit of wit and has a rebellious streak, so please don’t use it if you hate humor.

A unique and fundamental advantage of Grok is that it has real-time knowledge of the world via the X platform. It will also answer spicy questions that are rejected by most other AI systems.”

Op dit moment is het platform nog beperkt toegankelijk voor geverifieerde gebruikers, dus er is nog weinig bekend wat het al precies kan. Volgens geruchten is het op dit moment enigszins vergelijkbaar met GPT-3.5 en is het model nog slechts getraind op zo’n 2 maanden data.

Het is interessant deze ontwikkeling in de gaten te houden, want Musk heeft met zijn bedrijven zoals Tesla, X (voorheen Twitter) en SpaceX toegang tot zeer veel unieke real time data, die hij zal gaan inzetten voor zijn AI modellen. Hierdoor kan hij snel een belangrijke speler gaan worden.

Hier kun je je aanmelden voor het ‘early access program’

Iedere week een sprong vooruit maken in je marketing AI transformatie?

Elke vrijdag brengen wij je de meest actuele inzichten, nieuws en praktijkvoorbeelden over de impact van AI in de marketingwereld. Of je nu je marketing efficiency wilt verbeteren, klantbetrokkenheid wilt verhogen, je marketingstrategie wilt aanscherpen of je bedrijf digitaal wilt transformeren, ‘Marketing AI Friday’ is jouw wekelijkse gids.

Meld je gratis aan voor Marketing AI Friday.

Bijna een jaar geleden werd ChatGPT geïntroduceerd door OpenAI en volgde een stortvloed aan talloze AI ontwikkelingen.

6 november 2023 kondigde OpenAI belangrijke nieuwe ontwikkelingen aan. Zo is het nu mogelijk om eigen maatwerk GPT’s, te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld een ‘DenisDoelandGPT‘.

Introductie GPT’s

GPT staat voor ‘Generative Pre-trained Transformer’ en is simpelweg gezegd een soort taalmodel voor kunstmatige intelligentie om antwoorden op vragen te genereren.

Met OpenAI’s introductie van GPT’s kun je ‘zonder enige vorm van codering’ ​​eigen versies van ChatGPT maken die instructies, extra kennis en vaardigheden combineren.

Deze GPT’s kunnen je helpen in je dagelijkse bezigheden, bij specifieke taken, voor jezelf en voor je bedrijf. Je kunt ze met anderen delen en in januari 2024 komt er ook een GPT Store.

In de GPT Store kunnen individuele ontwikkelaars en organisaties hun eigen op maat gemaakte GPT-modellen aanbieden. Dit vergroot de toegankelijkheid en diversiteit van AI-tools, waardoor gebruikers specifieke modellen kunnen vinden die aansluiten bij hun unieke behoeften en projecten.  

Dit is een interessante volgende stap in de razendsnelle AI ontwikkeling, die hard op weg is richting AI assistenten die bepaalde werkzaamheden helemaal zelfstandig voor je kunnen uitvoeren.

Mijn eerste ervaring om een eigen GPT te maken was wisselend. Ik begon erg optimistisch en er gaat enorm veel mee mogelijk zijn, echter kwam ik nog heel wat kinderziektes tegen.

Zo was mijn eerste GPT een tijdje spoorloos, loopt het vaak vast en schieten de uitkomsten nog alle kanten op. Maar dit zal een kwestie van (kort) tijd zijn voordat dit vele malen beter werkt. Een eerste goed werkende GPT hoop ik je binnenkort te kunnen laten zien.

Heb je een OpenAI Plus account en wil je dit zelf alvast gaan ontdekken? .

Lees meer over de introductie van GPT’s

ChatGPT4 updates

Als je ChatGPT4 gebruikt, hoef je niet langer meer steeds een keuze te maken welke optie je wilt gebruiken zoals ‘DALL-E, Browsen met Bing’ en ‘Advanced Data Analysis’. Je hebt nu één aangepast chat window, waarin je gelijk alle acties kunt uitvoeren die je wilt. 

Ook is de actualiteit van data aangepast tot april 2023 en kun je nu tot 100.000 woorden verwerken (dat staat gelijk aan een boek van ongeveer 300 pagina’s). 

Iedere week een sprong vooruit maken in je marketing AI transformatie?

Elke vrijdag brengen wij je de meest actuele inzichten, nieuws en praktijkvoorbeelden over de impact van AI in de marketingwereld. Of je nu je marketing efficiency wilt verbeteren, klantbetrokkenheid wilt verhogen, je marketingstrategie wilt aanscherpen of je bedrijf digitaal wilt transformeren, ‘Marketing AI Friday’ is jouw wekelijkse gids.

Meld je gratis aan voor Marketing AI Friday.