, ,

De 5 fases van AI-Implementatie in marketing

In de steeds veranderende wereld van marketing, staat AI (Artificial Intelligence, al noem ik het liever IA; Intellente Assistent) centraal in de transformatie van dagelijkse operationele werkzaamheden zoals content creatie, interactie met klanten, analyses en strategieën.

Voor iedere verandering, en al helemaal een zoals met deze impact en omvang, staat of valt een succesvolle implementatie met de mate waarop mensen in een organisatie hun gedrag weten aan te passen en verantwoordelijkheid te nemen.

Een belangrijke eerste stap is je bewust te worden van de verschillende fases waarin een organisatie volwassener wordt in het toepassen van AI. Ik heb hiervoor 5 fases gedefinieerd en een eerste schets gemaakt hoe iedere fase er ongeveer uitziet.

Hieronder neem ik je mee langs deze verschillende fases, waarin AI binnen alle marketingactiviteiten opschaalt en onze rol en werkzaamheden daarmee ook sterk verandert.

Fase 1: Experimenteren

In deze fase is de marketeer verantwoordelijk voor alle aspecten van content strategie en uitvoering zoals contentcreatie en -promotie. Dit omvat het bedenken van ideeën, het schrijven en opmaken van de content, het selecteren van de distributie kanalen, het publiceren van de content en het analyseren van de resultaten.

De werkzaamheden worde nog vooral handmatig gedaan, wat arbeidsintensief en tijdrovend is. Marketeers hebben volledige control over hun werk en AI speelt in het begin nog geen rol.

In deze eerst fase beginnen een of enkele personen in het marketing team wel met het ontdekken en experimenteren van AI toepassingen in hun dagelijkse taken. Dit omvat eenvoudige automatiseringen zoals bijv. het stellen van vragen, schrijven van (basis) teksten, samenvattingen maken, captions voor social media posts, de audio van een podcast omzetten naar geschreven tekst etc.. Het doel is enigszins eenvoudige en herhalende taken te verminderen, waardoor tijd vrijkomt voor meer strategische en creatieve werkzaamheden.

De rol van LLM’s (zoals ChatGPT) in deze fase is beperkt maar essentieel. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het genereren van basis content of het doen van analyses.

De paar AI-ontdekkers in het bedrijf raken een beetje vertrouwd met de mogelijkheden van AI, wat de basis legt voor meer geavanceerde toepassingen in latere fases.

Onze rol is deze fase verschilt nog niet heel veel als voorheen, behalve dat we sneller en makkelijker bepaalde werkzaamheden gedaan kunnen krijgen:  

 • Experimenten en eerste stappen van implementatie: Mensen zijn verantwoordelijk voor het gaan ontdekken en initiëren van experimenten met AI-tools en het implementeren van basis AI-functies, zoals geautomatiseerde e-mailmarketing of social media beheer.
 • Evaluatie en feedback: Voordelen en resultaten van AI-gestuurde taken evalueren en feedback geven om de nauwkeurigheid en relevantie van de AI-resultaten te verbeteren.
 • Individuele opleiding en ontwikkeling: Aanleren van de basis van AI-technologie en het ontwikkelen van een mindset die openstaat voor technologische veranderingen en innovatie. Gaan ontwikkelen van een AI-first mindset.

Fase 2: Verdiepen

In deze fase verschuift het ad-hoc individueel gebruik van de ‘AI-ontdekkers’ naar het intensiever en consistent gebruiken van AI als team. Dit omvat ook het delen van kennis en samenwerken aan de beste AI oplossingen voor het team.  

Marketeers beginnen met de automatisering van bepaalde routinetaken. Hoewel dit nog geen volledige toepassing van AI is, is het een belangrijke stap in die richting. Tools die in deze fase worden geïntroduceerd, kunnen bijvoorbeeld helpen bij het plannen van social media posts, het automatiseren van e-mailcampagnes of het genereren van eenvoudige rapporten. Dit vermindert de handmatige inspanning en verhoogt de efficiëntie, maar er is nog steeds menselijke betrokkenheid nodig voor strategische besluitvorming en complexere taken. Ook krijgt de marketeer meer tijd om zich te richten op strategisch denken en creatief werk.

Hoe ziet onze rol eruit:

 • Team-functionele samenwerking: Actieve samenwerking binnen het marketingteam om steeds meer werkzaamheden met AI uit te voeren.
 • Strategische besluitvorming: Op basis van AI-gestuurde inzichten nemen ze beslissingen over marketingstrategieën en klantsegmentatie.
 • Dataverzameling en -analyse: Medewerkers werken samen aan het verzamelen en analyseren van gegevens, waarbij ze AI-tools gebruiken om inzichten te verkrijgen.
 • Teamgerichte opleiding en ontwikkeling: alle teamleden gaan de basis van AI-technologie aanleren en een AI-first mindset ontwikkelen die openstaat voor technologische veranderingen en innovatie.
 • Er is een voortdurende behoefte aan training en aanpassing aan nieuwe AI-gedreven processen en tools.

Fase 3: Integreren

De derde fase markeert een significante verschuiving waarbij de hele organisatie betrokken raakt bij het integreren van AI. Machine learning, een kernaspect van AI, stelt systemen in staat om zelfstandig te leren van data en ervaringen. Dit verhoogt de mogelijkheid voor AI om te helpen bij complexere besluitvormingsprocessen.

LLM’s worden hier cruciaal voor het genereren van inzichten en het automatiseren van besluitvormingsprocessen. Ze kunnen bijvoorbeeld klantgedrag voorspellen of helpen bij het identificeren van de meest effectieve marketingkanalen. Deze fase vereist een nauwe samenwerking tussen verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat de AI-systemen goed geïntegreerd zijn in de organisatie.

Hoe ziet onze rol eruit:

 • Cross-functionele samenwerking: Alle afdelingen gaan samenwerken om AI zo goed mogelijk te integreren in de algehele marketing- en organisatiestrategie.
 • Introductie van een AI-stuurgroep: voortrekkers van de verschillende afdelingen vormen samen een AI-stuurgroep om de richting van de organisatie met elkaar te bepalen.
 • Systeemintegratie en beheer: Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het integreren van AI-systemen binnen de gehele organisatie en het beheren van de interactie tussen AI en menselijke taken.
 • Geavanceerde analyse en toepassing: Medewerkers gaan geavanceerde AI-analyses begrijpen en toepassen op complexere marketinguitdagingen.
 • Organisatiebrede opleiding en ontwikkeling: Alle collega’s gaan de basis van AI-technologie aanleren en een AI-first mindset ontwikkelen die openstaat voor technologische veranderingen en innovatie.
 • Er is een voortdurende behoefte aan training en aanpassing aan nieuwe AI-gedreven processen en tools.

Fase 4: Autonomie

In fase vier worden systemen steeds autonomer. LLM’s kunnen nu complexe taken op zich nemen zoals het automatiseren van contentcreatie, promotie, klantenservice via chatbots of het genereren van gepersonaliseerde marketingcampagnes. Deze fase benadrukt de verantwoordelijkheid voor zowel processen als resultaten, waarbij AI helpt om marketinginitiatieven te sturen op basis van real-time data en feedback.

De autonomie die in deze fase wordt bereikt, stelt marketeers in staat zich te concentreren op de meest strategische aspecten van hun werk, terwijl AI zorgt voor operationele efficiëntie en effectiviteit.

Hoe ziet onze rol eruit:

 • Toezicht en controle: Medewerkers houden toezicht op autonome AI-systemen, waarbij ze de controle behouden over belangrijke besluitvormingsprocessen.
 • Creatieve en strategische input: Menselijke creativiteit en strategisch denken blijven essentieel, vooral in het ontwikkelen van marketingstrategieën die AI-aanbevelingen aanvullen en versterken.
 • Innovatie en ontwikkeling: Het stimuleren van innovatie en het ontwikkelen van nieuwe manieren om AI-functionaliteiten te benutten.
 • Organisatiebrede opleiding en ontwikkeling: Er is een voortdurende behoefte aan training en aanpassing aan nieuwe AI-gedreven processen en tools.

Fase 5: Optimaliseren

In de laatste fase zijn AI-systemen, inclusief LLM’s, volledig geïntegreerd en spelen een centrale rol in alle marketingactiviteiten. Iedereen in de organisatie draagt verantwoordelijkheid voor voortdurende verbetering en innovatie. LLM’s ondersteunen strategische besluitvorming en helpen bij het continu optimaliseren van alle marketingactiviteiten.

Hoe ziet onze rol eruit:

 • Strategisch leiderschap en innovatie: Medewerkers nemen de rol op zich van strategisch leiderschap, waarbij ze zich richten op innovatie en het uitstippelen van de langetermijnvisie van de marketingstrategie.
 • AI-samenwerking en beheer: De focus ligt op het samenwerken met AI, het beheren van geavanceerde systemen en het garanderen dat AI naadloos aansluit op de bedrijfsdoelen.
 • Continue verbetering en aanpassing: iedereen is betrokken bij voortdurende verbetering en aanpassing van AI-systemen om maximale efficiëntie en effectiviteit te waarborgen.

In elke fase evolueert onze rol, van het initiëren en begeleiden van AI-implementaties naar het strategisch beheren en innoveren van geavanceerde AI-systemen. Ik geloof erin dat mensen een cruciale rol spelen in het waarborgen van de aansluiting van AI op bedrijfsstrategieën en -doelstellingen.

De integratie van AI in marketing, biedt een experimenterend en uitdagend pad voor organisaties om te groeien en te innoveren. Deze reis, van het automatiseren van basistaken tot het bereiken van een cultuur van continue verbetering, stelt ons in staat om de grenzen van alle marketingactiviteiten en klantinteractie te verleggen en steeds persoonlijker en relevanter te laten worden. Elke fase van deze reis brengt nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee, maar als we een gestructureerde aanpak volgen, kunnen organisaties de volledige potentie van AI in marketing gaan benutten.

De eerste stap naar een AI-first mindset 

Waar begin je? Wat mij geholpen heeft om AI actief te gaan gebruiken is iets te kiezen dat ik vaak deed, wat redelijk wat tijd koste en waarvoor ik met AI wilde gaan experimenteren of dat anders kon.

Ik koos ervoor om voor alles dat ik wilde opzoeken niet langer Google als startpunt te gebruiken maar ChatGPT. Dit was voor mij een geslaagd experiment, waardoor ik nu ChatGPT standaard als eerste gebruik om een vraag beantwoord te krijgen. 

Dit is daarna stapsgewijs opgeschoven naar talloze andere toepassingen waarbij diverse AI-tools voor mij het startpunt geworden zijn en ik mijzelf hiermee iedere dag train op een AI-first mindset. Daar komt nu de spraakfunctie extra bij. 

Succes met jouw ontdekkingen in AI! We zijn benieuwd naar jouw ervaringen.

Maak iedere week een sprong vooruit in je marketing AI transformatie

Elke vrijdag brengen wij je de meest actuele inzichten, nieuws en praktijkvoorbeelden over de impact van AI in de marketingwereld. Of je nu je marketing efficiency wilt verbeteren, klantbetrokkenheid wilt verhogen, je marketingstrategie wilt aanscherpen of je bedrijf digitaal wilt transformeren, ‘Marketing AI Friday’ is jouw wekelijkse gids.

Meld je gratis aan voor Marketing AI Friday.