,

AI-ontwikkelingen 2024-2030: Multimodaal, AI-agents en Robotica

Onlangs kwamen opmerkelijke uitspraken van Sam Altman, de topman van OpenAI, naar buiten die grote gevolgen voor de marketingwereld benadrukken.

Tijdens een interview met Adam Brotman en Andy Sack voor Our AI Journey, verduidelijkt Sam Altman wat hij precies bedoelt met AGI (Artificial General Intelligence), waarover hij het vaak heeft. Dit is volgens hem “wanneer AI zelfstandig nieuwe wetenschappelijke doorbraken zal kunnen bereiken”. Hij verwacht dat dit werkelijkheid zal zijn binnen “5 jaar, min of meer, misschien iets langer — maar niemand weet precies wanneer of wat het voor de samenleving zal betekenen.”

De impact van AGI op marketing werd ook besproken. Altman gelooft dat AI in de toekomst:

“95% van de huidige werkzaamheden van marketeers, strategen en creatieve professionals gemakkelijk, bijna onmiddellijk en tegen bijna geen kosten door de AI zal worden afgehandeld – en de AI zal waarschijnlijk in staat zijn om het creatieve werk te testen tegen echte of fictieve klantfocusgroepen voor het voorspellen van resultaten en optimalisatie. Allemaal gratis, direct, en bijna perfect. Afbeeldingen, video’s, campagne-ideeën? Geen probleem.”

Dit maakt opnieuw duidelijk dat we ons nog maar in de beginfase van het AI-tijdperk bevinden, met veel veranderingen in het vooruitzicht.

Deze uitspraken zetten ons aan het denken over de huidige stand van zaken rondom AI en de richting die we opgaan. Hoewel Altman marketing als voorbeeld noemde, heeft dit eigenlijk betrekking op alle vormen van kenniswerk, zoals verkoop, service, HR, boekhouding, engineering, juridische zaken, etc.

Om een goed begrip te krijgen van hoe de nabije toekomst zal veranderen en welke stappen we kunnen verwachten, heb ik een overzicht gemaakt van de AI-ontwikkelingen die experts de komende jaren voorzien.


2024 – Introductie multimodale taalmodellen

 • Integratie van AI in bestaande apparaten en applicaties: AI toepassingen worden steeds meer onderdeel van de pparaten en softwarepakketten die we dagelijks gebruiken. Denk aan laptops, mobiele telefoons, e-mail (Outlook, Gmail, Apple Mail), tekstverwerking (Word, Docs), spreadsheets (Excel, Sheets), presentatie software (Powerpoint, Google Presentaties) en vergadertools (Zoom, Teams, Meet).
 • Geavanceerde grotere taalmodellen (LLMs): Introductie van multimodale modellen die taal, beelden, video en audio kunnen begrijpen, zoals Google’s Gemini.
 • Verbetering in onthouden en redeneren: Grote vooruitgang in het vermogen van taalmodellen om informatie te onthouden (ChatGPT test al met een ‘memory’ functie), problemen op te lossen, te plannen en beslissingen te maken.
 • Uitgebreide contextvensters: Taalmodellen met een veel groter contextvenster, met verbetering in geheugen en de personalisatie van AI. Google’s Gemini bijvoorbeeld, heeft nu een indrukwekkend groot contextvenster van 1 miljoen tokens. Bovendien meldt Google dat ze in hun onderzoek al een contextvenster van 10 miljoen tokens hebben bereikt. Dit verwijst naar de hoeveelheid informatie die het model kan gebruiken om zijn output te genereren. Over het algemeen geldt: hoe hoger het aantal tokens, hoe beter het taalmodel presteert.
 • Persoonlijke interactie: De mogelijkheid voor AI-tools om interacties te personaliseren op basis van individuele gebruikersinteracties.
 • Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid: AI-modellen worden betrouwbaarder en nauwkeuriger. Je kunt ze echt gaan vertrouwen.
 • Introductie van GPT-5: De introductie van krachtigere taalmodellen met nog veel meer mogelijkheden, zoals GPT-5 (de opvolger van GPT-4), Gemini 2 en Llama 3 en andere vergelijkbare modellen. Deze volgende versies zullen multimodale redenering, planning, besluitvorming, uitgebreid contextvenster, geheugen, personalisatie en betere betrouwbaarheid mogelijk maken. 

2025 – 2026: Disruptie van kenniswerk wordt tastbaarder

Als gevolg van de krachtigere taalmodellen die in 2024 worden geïntroduceerd, zal de disruptie van kenniswerk in 2025 of 2026 tastbaarder beginnen te worden.

 • Multimodaal wordt gewoon: Het zal enige tijd duren voordat de multimodale taalmodellen hebben geleerd hoe ze allerlei soorten media kunnen gebruiken, maar verwacht wordt dat deze modellen vanaf 2025 echt goed gaan werken wanneer je met ze praat en interactie hebt via video’s, afbeeldingen, audio en tekst.
 • Toename van synthetische data: Het toenemende gebruik van door AI gegenereerde beelden (zoals fotos’ en video’s), die niet door camera’s in de echte wereld zijn vastgelegd, maar door computersoftware zijn gegenereerd. 
 • Een explosie van AI-agenten: AI-agenten zijn AI-systemen die acties voor je kunnen ondernemen. We krijgen waarschijnlijk de mogelijkheid om deze AI-agenten nauwkeurig af te stemmen en te trainen om zo’n beetje al het kenniswerk te doen dat we nu doen. En we zullen waarschijnlijk ook AI-agenten hebben die helemaal niet getraind hoeven te worden. Ze zullen gewoon kijken wat je doet, het leren, en het vervolgens gaan doen.

Om je een idee te geven hoe een AI-agent werkt, maak dan eens kennis met

Devin. Deze autonome agent van het bedrijf Cognition, wordt de “eerste AI-software-engineer” genoemd, met een score van 13,86% op de SWE-Bench programmeertest (een benchmark voor het evalueren van grote taalmodellen op basis van echte softwareproblemen). Dit overtreft ruimschoots eerdere records van 4,80% (Claude 2) en 1,74% (GPT-4).

Devin is zelfs geslaagd voor praktische engineering interviews bij toonaangevende AI-bedrijven en heeft zelfstandig echte opdrachten via Upwork (een online platform dat freelancers en opdrachtgevers met elkaar verbindt) uitgevoerd.

2026 – 2030: De Robotica-explosie

Met de snelheid waarmee AI ontwikkeld is het lastig om jaren vooruit te blikken. Maar na AI-agenten, kunnen we waarschijnlijk de robotica-explosie verwachten.

 • Robotica-explosie: Een significante vooruitgang in robotica, mogelijk gemaakt door de integratie van geavanceerde AI-modellen.
 • Impact op arbeid: We gaan in de komende jaren eerst veel impact van AI op kenniswerk zien. Maar zodra robots hun ‘ChatGPT-moment’ hebben, begint AI ook invloed te hebben op alle andere vormen van arbeid.

We zien nu al grote vooruitgang in robotica. Een voorbeeld is de samenwerking tussen OpenAI en Figure, een toonaangevende robotica-startup. Ze werken eraan om multimodale taalmodellen in echte robots te plaatsen. Zie hieronder een voorbeeld.

Gedurende deze tijdlijn, zijn we op weg naar een nieuwe werkelijkheid waar mensen zoals Altman geloven dat het naartoe gaat: AGI ((Artificial General Intelligence), ofwel kunstmatige algemene intelligentie. Dit is AI dat in staat is om elke intellectuele taak uit te voeren die een mens kan, met begrip en redeneringsvermogen. En ook zelfstandig nieuwe wetenschappelijke doorbraken zal kunnen bereiken.

Topexperts zijn het niet met elkaar eens wanneer AGI komt – of zelfs of het überhaupt mogelijk is. Het kan langzaam in fasen gebeuren, in plaats van ineens, maar als het gebeurt, zal dit diepgaande gevolgen hebben.

Zelfs als AGI niet mogelijk wordt, is het belangrijk om te letten op de richting waar dit allemaal naartoe gaat. Ook zonder AGI gaan we toegang krijgen tot multimodale modellen en AI-agenten die vele malen capabeler zijn dan de AI mogelijkheden die we vandaag hebben. Dat alleen al gaat alles veranderen.

Ook wetgeving zal een bepalende rol in de ontwikkeling van AI gaan spelen, zoals de Europese AI Act die afgelopen week definitief aangenomen werd. Deze wet regelt wat verboden is en welke toepassingen van kunstmatige intelligentie wel zijn toegestaan, zij het onder strenge voorwaarden. 

Het is hoe dan ook tijd om te beginnen met het voorbereiden op grote veranderingen.

Voorbereiden op de AI-ontwikkelingen

Welke acties kun je ondernemen om je voor te bereiden:

 1. Richt een AI-stuurgroep op: Stel een multidisciplinair team samen dat de ontwikkeling en implementatie van AI-strategieën in je organisatie leidt. Deze groep zal fungeren als ‘ontdekkers’ van nieuwe AI-mogelijkheden.
 2. Maak een intern en extern AI-beleid voor je organisatie. Dit zorgt ervoor dat jullie AI op een manier gebruiken die overeenkomt met heldere afspraken en verwachtingen. Het voorkomt ook dat AI op een onverantwoorde of ongewenste manier wordt ingezet zonder dat dit intern bekend is. Je kunt deze template AI-beleid als een basis gebruiken.
 3. Breng de impact van AI op jouw organisatie in kaart en maak een AI-implementatieroadmapDeze template AI Marketing Scan kun je gebruiken als een voorbeeld en uitgangspunt voor je eigen scan.

Wil jij eens van gedachte wisselen hoe je AI implementeert binnen je marketingteam? Laat het mij weten, we helpen je graag.

Maak iedere week een sprong vooruit in je marketing AI transformatie

Elke vrijdag brengen wij je de meest actuele inzichten, nieuws en praktijkvoorbeelden over de impact van AI in de marketingwereld. Of je nu je marketing efficiency wilt verbeteren, klantbetrokkenheid wilt verhogen, je marketingstrategie wilt aanscherpen of je bedrijf digitaal wilt transformeren, ‘Marketing AI Friday’ is jouw wekelijkse gids.

Meld je gratis aan voor Marketing AI Friday.