,

De 9 onmisbare bouwstenen van je Content Marketing Strategie

Content Marketing Strategie 9 onmisbare bouwstenen Michiel Schoonhoven NXTLI

Veel marketing managers en ondernemers ervaren een uitdaging om de content marketing activiteiten goed op elkaar af te stemmen en te integreren in de hele bedrijfsvoering. Hierdoor is het marketingteam vaak heel druk met het ontwikkelen en publiceren van content, maar ontbreekt het aan duidelijke bedrijfsresultaten. Dat een x aantal posts zijn geplaatst op de socials en wat groei in volgers is gerealiseerd, is – zeker in deze zware coronacrisis – niet voldoende meer. Het is essentieel om een content marketingstrategie te voeren die echt het verschil maakt en duidelijk bijdraagt aan de bedrijfsresultaten!

In de ruim 10 jaar dat ik inmiddels met content marketing bezig ben, heb ik met vallen en opstaan het Content Impact Model ontwikkeld. Dit model is een structuur met 9 bouwstenen die voor mij onmisbaar zijn om een succesvolle content marketingstrategie te ontwikkelen die alle onderdelen van de organisatie goed integreert. In dit artikel deel ik deze bouwstenen, waarmee je een content strategie kan ontwikkelen en uitvoeren die echt impact maakt.  

Content Marketing, wat verstaan we daar onder? 

Voor het geval je nog niet zo bekend bent mt de term ‘content marketing’, laten we eerst even kort stilstaan bij wat we hier onder verstaan. Deze term is rond 2010 in het leven geroepen door de Amerikaan Joe Pulizzi. Hij wordt gezien als de ‘godfather’ van content marketing en is grondlegger van Content Marketing Institute en Content Marketing World.

Joe omschrijft content marketing als volgt:

“Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly-defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action.”

Content marketing gaat dus veel verder dan wat postjes plaatsen op social media voor wat bekendheid, promotie en verkoop. Het is een strategische marketing benadering om echt een waardevolle relatie met je publiek op te bouwen, dat uiteindelijk een winstgevend businessmodel oplevert.

Michiel Schoonhoven - Joe Pulizzi
Samen met Joe bij Content Marketing World

De 9 bouwstenen van het Content Impact Model

Als content marketeers duiken we vaak heel snel in de uitvoeringsmodus. ‘We hebben een post nodig voor Facebook, Instagram.. 2 blogs.. en oh ja we hebben ook nog een LinkedIn en Twitter kanaal waar we moeten posten. En we hebben een target van 3-5 posts in de week, dus hup aan de slag’. Een dergelijke situatie is bij veel organisaties dagelijkse kost. Herkenbaar?

Tijdens het uitvoeringstraject komen ook vaak allerlei vragen naar boven zoals ‘Wie willen we eigenlijk precies bereiken met deze post, wat is het beste tijdstip om te posten, wat willen we ermee bereiken?

Ik merk dat bij veel organisaties een duidelijk strategische kader ontbreekt. Veel puzzelstukjes zijn wel aanwezig, maar de puzzel is nog niet gelegd. Hiervoor is een goede structuur nodig die de puzzelstukjes allemaal met elkaar verbindt.

In mijn zoektocht naar de meest volledige en werkbare structuur, heb ik 9 blokken gedefinieerd en deze op elkaar aangesloten in een model. Dit model heb ik omgedoopt tot het Content Impact Model, het model waarmee je content marketing bedrijft die echt impact heeft!

1. De ‘Waarom’

Wat is het hogere doel van jouw bedrijf?

Dit eerst bouwblok is de lange termijn richting waar je als organisatie heen wilt, je kompas. Dit gaat niet over een bepaald marktaandeel, winst of financiële waarde van je organisatie, maar over het bestaansrecht van je organisatie. Waarom doe je er echt toe en wat is het resultaat van de toegevoegde waarde die je uiteindelijk wilt bereiken voor mensen of maatschappij. Dit zit diepgeworteld in de intrinsieke motivatie waarom de oprichter het bedrijf begonnen is. En mensen die voor het bedrijf werken als het goed is iedere dag hun bed voor uitkomen!

2. De ‘Hoe’

Hoe ga je je hogere doel realiseren?

Als je hogere doel duidelijk is, kun je gaan bepalen wat ervoor nodig is om je doel ook daadwerkelijk te gaan bereiken. In welke korte en langere termijn stappen wil je je doel gaan bereiken? Hoe ziet je organisatie eruit? Hoe werken jullie samen? Hoe bedien je je publiek? Op welke manier wil je echt waarde toevoegen? Wat is de filosofie van je bedrijf?

Stel dat je hogere doel het bereiken van de Mount Everest is. Dan beschrijft je ‘Hoe’, wat er allemaal voor nodig is om dat te gaan bereiken. Materialen, voorbereidingen, team, samenwerking etc..

3. De ‘Wat’

Welke producten, diensten, services en/of ervaringen lever je op een bepaalde manier (hoe) om je hogere doel (waarom) te gaan bereiken? Zijn deze ‘proposities’ ook allemaal duidelijk? Is het duidelijk welke waarde het toevoegt voor je publiek en wat het jezelf oplevert? Op welke manier draagt het bij aan het bereiken van je hogere doel?

Wellicht komen deze drie bouwblokken je bekend voor. Ze komen overeen met de bekende ‘Golden Circle’ van Simon Sinek. Wat mij betreft zijn deze blokken ook het hart van je organisatie, de uitgangspunten om vanuit te werken en je organisatie verder te ontwikkelen. In deze 3 bouwblokken leggen we de basis voor de benodigde content cultuur en organisatie.

In het volgende bouwblok sluiten we daar je publiek op aan.

4. De ‘Wie’

Wie is je publiek die interesse heeft in de producten, diensten, services en/of ervaringen die je op een bepaalde manier levert om een hoger doel te gaan bereiken? Welke overeenkomende kenmerken hebben mensen waarvoor jij relevant bent? De valkuil is vaak: iedereen willen aanspreken. Definieer een duidelijk herkenbare groep mensen met vergelijkbare kenmerken (je ‘publiek’, ‘persona’ of ‘doelgroep’). Hoe specifieker en kleiner deze groep mensen is, hoe beter jij ‘je niche’ gedefinieerd hebt. Durf heel duidelijk te kiezen en voor die groep mensen super relevant te worden.

Deze eerste vier bouwblokken vormen je positionering (waarom, hoe, wat en wie). Hiermee kun je je organisatie vanuit het hogere doel heel krachtig en onderscheidend positioneren en alle marketing- en communicatie uitingen hiermee in lijn te brengen. Als de positionering duidelijk, eenduidig en onderscheidend is, heb je een stevige basis staan voor de volgende bouwblokken.

Je kunt nu een duidelijk positioneringsstatement maken. Gebruik hiervoor de volgende structuur:

Ik / we …… (beschrijf wat je levert, je ‘wat’)
Aan …… (je publiek, je ‘wie’)
Door / op de volgende manier …….. (hoe je ‘wat’ levert aan je publiek.. Je ‘Hoe’)
Omdat ik/we…… (je waarom)

Bovenstaande kun je vervolgens in een beknopt positioneringsstatement verwerken.

5. De Fanreis

Welke fasen doorloopt iemand vanaf dat hij of zij je nog helemaal niet kent tot en met iemand je grootste fan, je ambassadeur is? Om dit goed uit te werken is het heel belangrijk dat je je publiek heel goed kent. Aan welke informatie heeft iemand behoefte op welk moment in de fanreis? Welke vragen stellen mensen zich om uiteindelijk tot een besluit te komen gerelateerd aan hetgeen jij aanbiedt? Hoe zoekt iemand naar deze antwoorden, welke zoektermen worden gebruikt?Veel succes met het verkopen van je producten via je Facebook pagina.

6. Je verhaal

Welk verhaal vertel je? Welke echte, eerlijke en relevante verhalen vertel je tijdens de verschillende fases van de fanreis, zodat ze aansluiten op de behoefte van je publiek? Welke antwoorden geef je op de vragen die mensen zich stellen tijdens de fanreis? 

7. Content service

Welke vormen van content maak je om je verhalen te vertellen? Zijn er content-thema’s, verschillende content types? Is er een content style guide? Is er een planning voor het ontwikkelen van content?

8. Content distributie

Hoe distribueer je content? Welke distributiekanalen gebruik je om je content te verspreiden? Hoe zet je deze in en wat is het doel per distributiekanaal? Hoe gebruik je marketing automation om de distributie effectiever te laten verlopen? Welke kanalen presteren goed en minder goed? Welke kanalen zijn relevant voor je publiek in welke fase van de fanreis en hoe presteer je daar?

9. Meten en bijsturen

Hoe meet je de prestaties en stuur je bij? Het is lastig om bovenstaande vragen te beantwoorden, als je de prestaties van je content en distributiekanalen niet goed meet. Bepaal heel concreet je doelstellingen, zodat ze te meten vallen. Zo kan je tijdig bijsturen. Hoe organiseer je de tracking van je content? Hoe sla je belangrijke data op om ze ‘actionable’ te kunnen gebruiken? Wat zijn de doelstellingen per stap in de fanreis, wat zijn de conversies en hoe meet je deze? Hoe maken je de analyses inzichtelijk en rapporteer je ze? Hier valt nog een wereld te winnen.

Bouw je content marketing fundament 

Deze 9 bouwstenen kun je gebruiken om een succesvolle content marketingstrategie te ontwikkelen. Zorg ervoor dat alle puzzelstukjes compleet zijn en goed gelegd zijn. Dan heb je een stevig fundament staan om de volgende stappen met je content marketingactiviteiten te maken. En te gaan versnellen in het digitale landschap.

Wil je weten hoe je organisatie er digitaal voor staat en hoe je kunt versnellen? We doen graag een Quick Scan voor je.

Heb je vragen over het verbeteren van je content marketing resultaten? Stel ze via de chat of e-mail en we helpen je graag verder. Je kunt mij ook bellen op 06-43046468 om hierover van gedachten te wisselen.

Meer weten over resultaten in de praktijk?

Lees ‘Hoe Chickslovefood 50% groei realiseerde
Lees ‘Scantraxx voorkomt sturen op onderbuikgevoel