, ,

AI en werkgelegenheid: de invloed van AI op banen

Afgelopen week kwamen er diverse alarmerende berichten naar buiten over de enorme impact van AI op banen en werkgelegenheid. In deze nieuws blog rondom AI bespreken we de toenemende zorgen over het verlies van banen en de 4 belangrijkste dingen die je als bedrijf of medewerker moet weten over hoe je om moet gaan met deze ontwikkelingen.

Toenemende zorgen over verlies van banen

Elon Musk verklaarde op Viva Tech 2024 in Parijs dat “waarschijnlijk niemand van ons een baan zal hebben” dankzij AI. “Als je een baan wilt doen die een beetje als een hobby aanvoelt, dan kun je een baan doen,” zei Musk. “Maar anders zullen AI en de robots alle goederen en diensten leveren die je maar wilt.”

Volgens hem is een “universeel hoog inkomen” noodzakelijk om deze toekomst aantrekkelijk te maken. 

McKinsey Global Institute bracht een rapport uit over de toekomst van werk, met een focus op de impact van AI en de behoefte aan vaardigheden in Europa en de Verenigde Staten tot 2030. De nadruk ligt om zowel menselijk kapitaal te verbeteren als technologische adoptie te versnellen, om de volledige productiviteitsvoordelen van AI te benutten. 

Besparing voor bedrijven

McKinsey ziet een veranderende arbeidsmarkt waarin de vraag naar werknemers in wetenschap, technologie, techniek, wiskunde en gezondheidszorgberoepen naar verwachting zal stijgen, terwijl de vraag naar kantoor- en productiewerk zal afnemen. Tot 30% van de huidige werkuren kan tegen 2030 worden geautomatiseerd door de opkomst van AI. Daarnaast ziet het bedrijf een grote behoefte aan het upgraden van vaardigheden binnen bedrijven. Technologische en sociaal-emotionele vaardigheden worden belangrijker, terwijl de vraag naar fysieke en handmatige vaardigheden stabiel blijft. 

CEO van Klarna, Sebastian Siemiatkowski, deelde een bericht dat het bedrijf dit jaar al zo’n 10 miljoen dollar wist te besparen met AI door een deel van het menselijke werk te vervangen. Hij gaf aan dat ze minder uitgaven aan bijvoorbeeld fotografen, stockfoto’s en marketingbureaus en dat hun marketingteam, ondanks de halvering in grootte, meer produceerde. Even later verwijderde hij de post nadat hij veel negatieve reacties kreeg. 

Angst en zorgen

Avital Balwit, Chief of Staff bij Anthropic, het bedrijf van chatbot Claude, kreeg veel aandacht voor haar uitgebreide artikel ‘My Last Five Years of Work’ waarin ze aangeeft te verwachten dat alle menselijke arbeid in de komende jaren door AI geautomatiseerd zou kunnen worden: 

“Ik werk bij een grensverleggend AI-bedrijf. Met elke iteratie van ons model word ik geconfronteerd met iets dat capabeler en algemener is dan voorheen.” “Ik ben 25 jaar oud. De komende drie jaar zijn mogelijk de laatste jaren dat ik werk. Ik ben niet ziek, noch word ik huisvrouw, noch ben ik financieel zo fortuinlijk dat ik op het punt sta om vrijwillig met pensioen te gaan. Ik sta aan de rand van een technologische ontwikkeling die waarschijnlijk het einde van arbeid zoals ik die ken, zal betekenen.” 

“De algemene reactie op taalmodellen onder kenniswerkers is er een van ontkenning. Ze klampen zich vast aan het steeds kleiner wordende aantal plaatsen waar dergelijke modellen nog steeds moeite mee hebben, in plaats van de steeds groter wordende reeks taken op te merken waar ze het menselijk niveau hebben bereikt of overtroffen. Velen zullen erop wijzen dat AI-systemen nog geen prijswinnende boeken schrijven, laat staan uitvindingen patenteren. Maar de meesten van ons doen deze dingen ook niet.”

“De economisch en politiek relevante vergelijking voor de meeste taken is niet of het taalmodel beter is dan de beste mens, maar of ze beter zijn dan de mens die anders die taak zou uitvoeren.”

“Maar deze systemen zullen blijven verbeteren bij alle cognitieve taken. Het gedeelde doel van het veld van kunstmatige intelligentie is om een systeem te creëren dat alles kan. Ik verwacht dat we dit binnenkort zullen bereiken. Als ik gelijk heb, hoe moeten we dan denken over de komende overbodigheid van werk?”

“Moeten we de mogelijkheid van het verlies ervan met verdriet, angst, vreugde of hoop tegemoet treden? De algehele economische effecten van Algemene Kunstmatige Intelligentie (AGI) zijn moeilijk te voorspellen, en hier zal ik me richten op de vraag hoe mensen zich zullen voelen zonder werk—of ze gelukkig zullen zijn, of kunnen zijn.” 

Waarschuwingen en voorspellingen over Artificial General Intelligence

AI-onderzoeker Leopold Aschenbrenner, onlangs ontslagen bij het ‘super alignmentteam’ van OpenAI nadat hij naar eigen zeggen een memo had geschreven over een groot veiligheidsincident en deze had gedeeld met twee bestuursleden en andere onderzoekers’, deelde ook zijn zorgen. Volgens hem houdt bijna niemand rekening met wat er op het gebied van AI aankomt. Hij heeft een uitgebreid rapport geschreven over het strategische plaatje van AGI (Artificial General Intelligence).  Ook geeft hij aan dat AGI tegen 2027 heel goed mogelijk is: “Je hoeft geen sciencefiction te geloven, alleen de trends in de data.”

grafiek AI adoptie

Vier prioriteiten voor AI-adoptie

Volgens het McKinsey rapport hebben bedrijven de volgende vier prioriteiten: 

1. Begrijp het potentieel

Begrijpen hoe AI kan helpen bij het automatiseren en verbeteren van werkprocessen. Dit omvat het inschatten van hoeveel werk AI kan overnemen en de impact op rollen en benodigde vaardigheden.

2. Plan een strategische verschuiving van arbeidskrachten

Na het begrijpen van het potentieel van AI moeten bedrijven zich voorbereiden op deze technologieën. Dit betekent het bepalen van de benodigde arbeidskrachten en vaardigheden, en het identificeren van mogelijke toekomstige talenttekorten. 

3. Prioriteit geven aan de ontwikkeling van mensen

Zorgen dat bedrijven het juiste talent kunnen aantrekken en behouden om de bedrijfsstrategie te ondersteunen tijdens de transformatie naar een AI-gedreven omgeving. Dit kan betekenen dat ze meer moeten investeren in het opleiden en trainen van hun werknemers in AI-vaardigheden. 

4. Leiderschap in automatiseringstechnologieën

Leiders moeten zichzelf blijven bijscholen over automatiseringstechnologieën om hun bedrijven optimaal te ondersteunen. Dit omvat het informeren van senior managers over de impact van deze technologieën en het creëren van een gezamenlijke strategie om waarde te genereren voor zowel het bedrijf als de werknemers.

Uitnodiging maandelijkse AI-inspiratiesessies 

Onder toonaangevende AI-onderzoekers, ondernemers en economen zijn veel verschillende visies over de impact van AI. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe de komende jaren en daarna eruit zullen zien; er is nog veel giswerk en aannames. Wel wordt steeds duidelijker dat de mogelijkheden en impact groeien met elk nieuw model dat wordt uitgebracht, en dat deze nieuwe modellen elkaar steeds sneller opvolgen.

Aannemen dat alles hetzelfde zal blijven, of dat AI alleen geleidelijke veranderingen zal veroorzaken zoals bij eerdere technologieën, zal waarschijnlijk niet leiden tot gunstige uitkomsten. Het is uiterst belangrijk om ons voor te bereiden op verschillende toekomstscenario’s. 

Als het op AI aankomt, kan de wereld grofweg worden verdeeld in doemdenkers en optimisten, en in de KAN-NIETs en de KAN-WELs.

Sommigen kijken met name naar wat AI nog niet kan of zijn er angstig voor en gebruiken dat als reden om er niet mee aan de slag te gaan. Anderen kijken juist naar de mogelijkheden en gaan volop experimenteren. 

Graag kijken we samen met jou vooruit, bespreken we het laatste nieuws en updates, delen we ervaringen, inspireren we elkaar, profiteren we van wat mogelijk is en bereiden we ons zo goed mogelijk voor op de veranderingen die eraan komen. 

Daarom gaan we ons in maandelijkse online AI-inspiratiesessies, op de laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur.