Hoe digitaal (on)volwassen is jouw organisatie?

Dit assessment geeft inzicht over de status van de digitalisering van jouw organisatie.

Digitale volwassenheid
Veel organisaties geven vandaag de dag de volgende obstakels aan voor het bereiken van digitale volwassenheid:

  • Het veranderen van de huidige manier van werken door data gedreven beslissingen te maken;
  • Het in lijn brengen van technologie, processen en werkwijzen;
  • Het bereiken van het doel ‘digitale volwassenheid’.

In het assessment wordt gekeken naar 4 aspecten:

  1. Verankering in het management;
  2. Sturing door de organisatie;
  3. Vergaren en gebruik van data;
  4. Meetbare normen oftewel welke metrics worden ingezet.

Vul hieronder het assessment in. De resultaten presenteren we binnenkort incl. een advies (plan van aanpak) en een roadmap hoe je binnen afzienbare tijd digitaal volwassen(er) kunt worden.