Wie is jullie publiek?

Deze vragen hebben betrekking op wie jullie publiek is die interesse heeft in de producten, diensten, services en/of ervaringen die jullie op een bepaalde manier leveren om een hoger doel te gaan bereiken? Welke overeenkomende kenmerken hebben mensen waarvoor jullie  relevant zijn? De valkuil is vaak: iedereen willen aanspreken en geen duidelijke ‘niche’  kiezen.

Definieer een duidelijk herkenbare groep mensen met vergelijkbare kenmerken (jullie ‘publiek’). Hoe specifieker en kleiner deze groep mensen is, hoe beter jullie ‘je niche’ gedefinieerd hebben. Durf heel duidelijk te kiezen en voor die groep mensen super relevant te worden.

Als jullie meerdere typen publiek hebben, verschillende groepen mensen die echt andere behoeftes en besluitvorming hebben in relatie tot jullie dienstverlening (kan ook verschil tussen persoonlijke klanten en zakelijke klanten zijn), kun je onderstaande vragen na het verzenden opnieuw invullen voor een andere groep en opnieuw verzenden.